Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bacaan Do'a Qunut

Bacaan Do'a Qunut sebagai berikut:
Allaahummahdinii fii man hadaiit, wa 'aafinii fii man 'aafaitt, wa tawallanii fii man tawallaiit, wa baarik lii fiimaa a'thaiit. Wa qinii bi rahmatika syarra ma qadhaiit. Fa innaka taq-dhii wa laa yuqdhaa 'alaiik. Wa innahu laa yadzillu man waalaiit. Wa laa ya 'izzu man 'aadaiit. Tabaarakta rabbanaa wa ta 'aalait. Fa lakal-hamdu 'alaa maa qadhaiit astaghfiruka wa atuubu ilaiik. Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muham-madinin-nabiyyil ummiyyi wa 'alaa aalihii wa shahbihii wa sallam.
Bacaan Do'a Qunut artinya: "Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan seperti orang yang telah Engkau beri kesehatan. Pimpinlah aku bersama-sama orang-orang yang telah Engkau pimpin. Berilah berkah pada segala apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau pastikan. Karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada yang menghukum (menentukan) atas Engkau. Sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan. Dan tidaklah akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha berkahlah Engkau dan Maha Luhurlah Engkau. Segala Puji bagi-Mu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan kembalilah (taubat) kepada Engkau. Semoga Allah memberi rahmat, berkah dan salam atas Nabi Muhammad beserta keluarganya dan sahabatnya".

Demikian Bacaan Do'a Qunut dari admin blog, bagi yang belum hafal, saya ucapkan selamat menghafalkannya, semoga cepat hafal, amin,,,