Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Bacaan Surat Al-Ikhlas

Bacaan Surat Al-IkhlasBacaan Surat Al-Ikhlas sebagai berikut:
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.
Qul huwallaahu ahad.
Allaahush-shamad.
Lam yalid wa lam yuulad
Wa lam yakul lahuu kufuwan ahad.
Artinya: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
"Katakanlah (hai Muhammad)! Allah itu Esa.
Allah tempat meminta.
Tiada ia beranak dan tidak pula ia dilahirkan.
Dan tak ada bagi-Nya seorang pun yang menyerupai-Nya".